מקצוע מידע על מקצוע : רשתות בייסיאניות - 236372

236372 - רשתות בייסיאניות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094412 הסתברות מ   (   מקצועות קדם
  234247 אלגוריתמים 1 ו -    
) 236501 מבוא לבינה מלאכותית ו -    
  104034 מבוא להסתברות ח'   ( או
  234247 אלגוריתמים 1 ו -    
) 236501 מבוא לבינה מלאכותית ו -    


הקורס יתמקד במודלים לחשיבה בתנאי אי-ודאות. המודל העיקרי שידון הוא רשתות bayes. מודל זה מאחד בתוכו סמנטיקה ברורה של תורת ההסתברות, עם יכולת הסקה יעילה הנדרשת ממערכות חשיבה של הטכנולוגיה המודרנית. כמו כן יידונו מודלים נוספים עבור מערכות לקבלת החלטות.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
3250212 1988 morgn-kaufmann judea pearl probalilistic reasoning in untelligent systems

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:00:15