מקצוע מידע על מקצוע : תכנות מקבילי ומבוזר - 236370 (Current)

236370 - תכנות מקבילי ומבוזר
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046209 מבנה מערכות הפעלה       מקצועות קדם
  234123 מערכות הפעלה     או


סקירת שפות תכנות ומנגנונים לסינכרון ולתקשורת בין תהליכים. מבני בקרה: monitors ,rendezvous, העברת הודעות של csp. בעיות מיוחדות: מניעה הדדית, חבק, רעב, סיום גלובלי. חלוקת תכנית לתהליכים: תכונות של "חיות" ו"הוגנות". פיתוח תכנית מקבילית נכונה ויעילה. הקורס כולל תרגילי תכנות.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 15.02.2021 א
  ב 15.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    12:30-14:30 א פרופ. שוסטר אסף הרצאה 10 11
    09:30-10:30 ב   תרגול 11
 
    12:30-14:30 א פרופ. שוסטר אסף הרצאה 10 12
    13:30-14:30 ג   תרגול 12

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 08:23:11