מקצוע מידע על מקצוע : ניהול מידע ברשת האינטרנט - 236369

236369 - ניהול מידע ברשת האינטרנט
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  234122 מבוא לתכנות מערכות   (   מקצועות קדם
) 236363 מסדי נתונים ו -    
  234124 מבוא לתכנות מערכות   ( או
) 236363 מסדי נתונים ו -    
 
  096209 ניהול מידע ברשת האינטרנט       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הקורס עוסק בניהול מידע ברשת האינטרנט (world-wide web). הקורס מלמד טכנולוגיות ועקרונות לייצוג מידע ברשת האינטרנט, העברת מידע בין גורמים מרוחקים, והצגת המידע למשתמשי הקצה. בפרט, הקורס מלמד את העקרונות השונים בבסיס הטכנולוגיות, הפרוטוקולים, והשפות לפיתוח אתרים ויישומים באינטרנט. בצד הלקוח, הקורס מלמד את הבסיס ל-html, xml, css, ו-dom, וכן את יסודות javascript ו-json ליצירת תוכן דינמי באינטרנט. בצד השרת, הקורס עוסק בתקשורת http, עקרונות בניית שרת, עבודה עם מסד הנתונים, והתנהלות בסביבה מרובת משתמשים ובקשות. לבסוף, הסטודנטים מתנסים בפיתוח בפלטפורמת full stack, ולומדים את העקרונות שבבסיסה. דרישות הקורס: יינתנו חמישה תרגילי בית, השניים האחרונים מהווים פרויקט מסכם שיוצג בפני סגל הקורס. הציון הסופי יהיה מורכב מציון תרגילי הבית והפרויקט המסכם._
האינטרנט ושפות התקשורת שלהם (http) עם יישומי המשתמשים.
2) יכיר את יסודות התכנות של דפי אינטרנט דינמיים, וירכוש ניסיון בבניית שרת אינטרנט,דף אינטרנט ופיתוח יישום מלא בפלטפורמה ייעודית.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2006 addison wesley a. moller and m. schwartzbach an introduction to xml and web technologies
חובה 2004 mit press g. antoniou, f. van harmelen a semantic web primer
  2007 pearson/prentice hall j.c. jackson web technologies: a computer science perspective
  2007 o'reiily s. sounders high performance web sites
  2006 wiley j. davies, r. studer, p. warren semantic web technologies: trends and research in ontology-based systems

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:33:27