מקצוע מידע על מקצוע : מפרטים פורמליים למערכות מורכבות - 236368

236368 - מפרטים פורמליים למערכות מורכבות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234123 מערכות הפעלה   (   מקצועות קדם
  234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב ו -    
) 236353 אוטומטים ושפות פורמליות ו -    


יוצגו שיטות לתאור דרישות למערכות תוכנה מורכבות. בין השיטות: larch כגישה אלגברית לתאור מבני נתונים ומערכות סדרתיות, z כמתודולוגיה לתאור פונקציות, statemate ו- statecharts לתאור בעזרת מכונות מצבים מוכללות, לוגיקה טמפורלית לתאור תכונות חיות. lotos ואלגברת תהליכים. הקורס כולל תרגילים של כתיבת מפרטים.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
4912402 1987 prentice - hall international i. hages specification case studies
  1986 addison-wesley n. gehani and a.d. mcgettrick softnare specification technigues

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:25:22