מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט במערכות הפעלה מ" - 236366

236366 - פרויקט במערכות הפעלה מ'
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  3     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234123 מערכות הפעלה       מקצועות קדם
 
  234303 פרויקט במערכות הפעלה ה'       מקצועות ללא זיכוי נוסף


פרויקט מעשי בנושא מחקרי בתחומים שנוגעים למערכות הפעלה כגון וירטואליזציה, מערכות אחסון, מערכות תקשורת, אבטחת מערכות ומערכות ענן.

תוצאות למידה
הסטודנטים יתנסו בעבודה מחקרית בנושא מתקדם במערכות הפעלה.


נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 02:23:31