מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט בקומפילציה מ" - 236361

236361 - פרויקט בקומפילציה מ'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  3     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  236360 תורת הקומפילציה       מקצועות קדם
 
  234302 פרויקט בקומפילציה ה'       מקצועות ללא זיכוי נוסף


בקורס זה יכתב קומפיילר לשפה מסויימת. הסטודנטים יעבדו יחידים או בצוותים בפיקוח של אסיסטנט.


נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 14:24:50