מקצוע מידע על מקצוע : אלגוריתמים 2 - 236359

236359 - אלגוריתמים 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094412 הסתברות מ   (   מקצועות קדם
) 236343 תורת החישוביות ו -    
  104034 מבוא להסתברות ח'   ( או
) 236343 תורת החישוביות ו -    


אלגוריתמי קרוב לבעיות np קשות. האלגוריתם של גולדברג לזרימה ברשתות. פתרונות יעילים לבעיות זרימה מיוחדות. אלגוריתמים אקראיים. שידוך בגרפים. התמרת פורייה הדיסקרטית ושימושיה. תכנות דינמי.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1909 mcgraw hill cormen, leiserson, rivest introduction to algorithms

נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 02:27:00