מקצוע מידע על מקצוע : מערכות מבוזרות - 236351 (Current)

236351 - מערכות מבוזרות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 2   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234123 מערכות הפעלה   (   מקצועות קדם
  236334 מבוא לרשתות מחשבים ו -    
) 236370 תכנות מקבילי ומבוזר ו -    
 
  046001 הנדסת מערכות תוכנה מבוזרות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


נושאים בתכן ויישום של מערכות מבוזרות. 1) מודל השרת/לקוח תוך שימת דגש על סביבת ה-net ו- web services 2) בעית הקונסנזוס וגילו נפילות. 3) שיכפול ותקשורת קבוצתית. 4) עסקות מובזרות ובעית ה- atomic commit 5) מערכות peer-to-peear 6) publish/subscribe (7 checkpont/restart ומערכות אכסון מבוזרות.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 11.02.2021 א
  ה 11.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
6 טאוב 12:30-14:30 א פרופ. פרידמן רועי הרצאה 10 11
          פרויקט 11
6 טאוב 14:30-15:30 א   תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1995 prentice hall a. tanenbaum "distributed operating systems"
1998 john wiley and sons andreas vogel and keith duddy "java proramming with corba"

נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 14:21:28