מקצוע מידע על מקצוע : הגנה ברשתות - 236350 (Current)

236350 - הגנה ברשתות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046209 מבנה מערכות הפעלה       מקצועות קדם
  234123 מערכות הפעלה     או


מבוא להגנה על מערכות מתוכנתות. הגנה על רשתות מחשבים. חולשות אבטחה. חומות אש. עקרונות תכן בסיסיים. יסודות: סודיות, פרטיות, שלמות, אימות מקור. רקע בקריפטוגרפיה. פרוטוקולי הזדהות ובקרת כניסה. פרוטוקולי אבטחה ברשתות: ipsec ו-ssl/tls. אבטחת תקשורת אלחוטית (כולל wep וחולשותיה). וירוסים ותולעים. pgp.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 12.02.2021 א
  ב 08.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    12:30-14:30 ג מר שולמן עמיחי הרצאה 10 11
          פרויקט 11
    14:30-15:30 ג   תרגול 11
 
    12:30-14:30 ג מר שולמן עמיחי הרצאה 10 12
          פרויקט 12
    16:30-17:30 ד   תרגול 12
 
    12:30-14:30 ג מר שולמן עמיחי הרצאה 10 13
          פרויקט 13
          תרגול 13


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:58:37