מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לממשקי אדם-מחשב - 236348

236348 - מבוא לממשקי אדם-מחשב
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234319 שפות תכנות       מקצועות קדם


גישות ושיטות לתכנון ולהערכה של ממשקי אדם-מחשב מנקודת ראות המשתמש. גישות לעיצוב ממשק משתמש , טכניקות עכשוויות של בחינת שמישות הממשק כחלק מתהליך התיכון והעיצוב של מערכת אדם-מחשב, שיטות הערכה של מערכות מחשב אינטראקטיביות ומערכות מבוססות אינטרנט ומכשירים ניידים. הצגת דוגמאות קונקרטיות של תהליכי תיכון ועיצוב כפי שיושמו במספר מערכות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2010 addison wesley b. shneiderman designing the user interface, 5th ed

נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 14:26:44