מקצוע מידע על מקצוע : ניתוח וסינתזה של תוכנה - 236347

236347 - ניתוח וסינתזה של תוכנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  236360 תורת הקומפילציה       מקצועות קדם


עקרונות בסיסיים ונושאים מתקדמים באנליזה וסינתזה של תוכנה. רקע תיאורטי וטכניקות מעשיות של ניתוח תוכנה. יישומים של אימות תוכנה והגנה במערכות מתוכנתות. ינתן דגש על טכניקה של אינטרפרטציה אבסטרקטית.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2010 aalborg university, denmark h. huettel transitions and trees: an introduction to structural operational semantics
2005 springer f. nielson, h.r. nielson and c. hankin f. nielson, h.r. nielson and c. hankin principles of program analysis

נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 14:25:09