מקצוע מידע על מקצוע : אימות אוטומטי של מערכות תוכנה וחומרה - 236345 (Current)

236345 - אימות אוטומטי של מערכות תוכנה וחומרה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  236342 מבוא לאימות תוכנה       מקצועות קדם


קורס זה מהווה המשך והעמקה של קורס המבוא לאימות תוכנה לכיוון בדיקת- מודלים. חזרה על לוגיקות טמפורליות כשפות מפרט. השוואת כוח הביטוי של שפות טמפורליות. אלגוריתמים לבדיקת מודל של לוגיקת זמן לינארי (ltl). אוטומטים מעל מילים אינסופיות ושימושם עבור בדיקת מודל ltl. שקילויות ויחסי סדר של מערכות ביחס למפרטים. שיטות שונות להתגבר על בעית התפוצצות המצבים, כולל אבסטרקציה ומודולריות.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
4 טאוב 14:30-16:30 ג פרופ. גרימברג אורנה הרצאה 10 11
4 טאוב 16:30-17:30 ג מר חאודסמיד אוהד תרגול 11

נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 14:22:37