מקצוע מידע על מקצוע : תורת החישוביות - 236343 (Current)

236343 - תורת החישוביות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234247 אלגוריתמים 1       מקצועות קדם
 
  046002 תכן וניתוח אלגוריתמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  214912 מודלים חישוביים לפרחי הוראה      
  097447 מבוא לחישוביות וסיבוכיות      
 
  094250 מבוא לחישוביות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מכונות טורינג, מודלי חישוב שונים ושקילותם למכונות טורינג. התזה של צ'רץ. מושג המכונה האוניברסלית. בעיות בלתי כריעות. סיבוכיות זמן וסיבוכיות מקום. מושג הרדוקציה והרדוקציה הפולינומית. חסמים לחישוב דטרמיניסטי ולא דטרמיניסטי והקשר ביניהם. משפט קוק.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 31.01.2021 א
  ג 02.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ב פרופ. ישי יובל הרצאה 10 11
          פרויקט 11
6 טאוב 12:30-13:30 ב   תרגול 11
 
    10:30-12:30 ב פרופ. ישי יובל הרצאה 10 12
          פרויקט 12
6 טאוב 11:30-12:30 ד   תרגול 12
 
    10:30-12:30 ב פרופ. ישי יובל הרצאה 10 13
          פרויקט 13
    14:30-15:30 א   תרגול 13
 
    10:30-12:30 ב פרופ. ישי יובל הרצאה 10 14
          פרויקט 14
    10:30-11:30 ה   תרגול 14
 
1 טאוב 12:30-14:30 א פרופ. ישי יובל הרצאה 20 21
          פרויקט 21
    14:30-15:30 ג   תרגול 21
 
1 טאוב 12:30-14:30 א פרופ. ישי יובל הרצאה 20 22
          פרויקט 22
    16:30-17:30 ד   תרגול 22
 
1 טאוב 12:30-14:30 א פרופ. ישי יובל הרצאה 20 23
          פרויקט 23
          תרגול 23


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 14:20:30