מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לאימות תוכנה - 236342 (Current)

236342 - מבוא לאימות תוכנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234292 לוגיקה למדעי המחשב       מקצועות קדם
  234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב     או


הכרת שיטות שונות לאימות תכניות ביחס למפרטים נתונים. הקורס מורכב משני חלקים. החלק הראשון סוקר שיטות דדוקטיביות. החלק השני סוקר שיטות בדיקת מודל. גישה דדוקטיבית (תכניות קלט-פלט): נכונות חלקית ועצירה של תכניות תרשימי זרימה. הגישה המצרפית-נכונות חלקית ועצירה. גישת בדיקת-מודל (תכניות תגובתיות): לוגיקות טמפורליות פסוקיות ומבני קריפקה. בדיקת מודל ctl עם הוגנות. הצגת bdds ושימושיהם. בדיקת מודל סימבולית מבוססת bdds. בדיקת מודל סימבולית חסומה, מבוססת sat. הכרה והפעלה של כלי תוכנה לבדיקת-מודל.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 07.02.2021 א
  ו 05.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ד ד"ר ויזל יקיר הרצאה 10 11
          פרויקט 11
    14:30-15:30 ג   תרגול 11
 
    10:30-12:30 ד ד"ר ויזל יקיר הרצאה 10 12
          פרויקט 12
    16:30-17:30 ד   תרגול 12

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 11:16:57