מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לרשתות מחשבים - 236334 (Current)

236334 - מבוא לרשתות מחשבים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094412 הסתברות מ   (   מקצועות קדם
) 234247 אלגוריתמים 1 ו -    
  104034 מבוא להסתברות ח'   ( או
) 234247 אלגוריתמים 1 ו -    
 
  044334 רשתות מחשבים ואינטרנט 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף


רשתות packet switching לעומת רשתות circuit switching. מודל השכבות, קודים לגילוי ולתיקון שגיאות, פרוטוקול arq לשכת הקו, תורת התורים, תת השכבה לבקרת הגישה לערוצים משותפים, רשתות ethernet, רשתות סלולריות, רשתות אלחוטיות, ערוצי sonet ורשתות טבעת, גישור רשתות מקומיות, מבוא לאינטרנט ולפרוטוקולי tcp/ip.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 18.02.2021 א
  א 14.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-16:30 ד פרופ. רז דן הרצאה 10 11
          פרויקט 11
    09:30-10:30 ג   תרגול 11
 
    14:30-16:30 ד פרופ. רז דן הרצאה 10 12
          פרויקט 12
    09:30-10:30 ה   תרגול 12


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:56:52