מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט באינטרנט של הדברים - 236333 (Current)

236333 - פרויקט באינטרנט של הדברים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 4   2   שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  234122 מבוא לתכנות מערכות   (   מקצועות קדם
) 234262 תכן לוגי ו -    
  234124 מבוא לתכנות מערכות   ( או
) 234252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב ו -    
  044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב   ( או
) 234124 מבוא לתכנות מערכות ו -    
 
  236332 האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים       מקצועות צמודים


קורס זה נחשב כפרויקט לעניין קיום דרישות הסיום. במסגרת הפרויקט יפתחו הסטודנטים אב טיפוס למוצר iot. מוצר זה משלב תכנות מבוסס שירותי ענן, טלפון חכם, מיקרו-בקרים וחומרות שונות. העבודה מתבצעת בקבוצות של 3-2 סטודנטים. בסיום הקורס מוצג מוצר ומוגש דו"ח כתוב.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: לתכנן ולבנות יישומי iot משולבי חומרה ותוכנה המבוססים על בקרי ארדואינו ומשתמשים במחשוב עננים ובטלפון חכם.


הערות
לרישום נא לפנות לאיתי דברן.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-16:30 ג מר דברן איתי פרויקט 10 10
          תרגול 10


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
002597546 2014 arshdeep bahga and vijay madesetti a. bahga and v. madisetti internet of things (iot): a hands-on approach

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 11:11:37