מקצוע מידע על מקצוע : האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים - 236332 (Current)

236332 - האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  236333 פרויקט באינטרנט של הדברים       מקצועות צמודים
 
  097247 אינטרנט של הדברים: טכנולוגיות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


רקע תאורטי של טכנולוגית ה- iot וכלים לפיתוח של פרויקט מעשי של מערכות iot חכמות המשלבות שרותי אחסון ומחשוב עננים, טלפונים חכמים ומיקרו בקרים. הרקע התאורטי מכיל מבוא ל- iot, מבוא ל- big data במערכות iot, פרקים נבחרים בתקשורת מחשבים, רשתות אלחוט ומחשוב עננים, וסקירה של בעיות בהגנת מערכות ממוחשבות עם דגש על iot. בנוסף, הקורס מכיל מבוא לתכנות מיקרו בקרי iot ומבוא לאלקטרוניקה בסיסית.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: - להבין את הסביבה שבה פועלים מוצרי iot, - להבין כיצד עובדת תקשורת נתונים אלחוטית במערכות iot, - להבין את בעיות אבטחת התוכנה במערכות iot, - לתכנן מעגל בסיסי באלקטרוניקה ואפליקציות חומרה ותוכנה עם בקרי ארדואינו, - לבנות יישומי iot בבית חכם, ערים חכמות ועוד, המשתמשים במחשוב עננים ובטלפון חכם.


הערות
לרישום נא לפנות לאיתי דברן.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 31.01.2021 א
  ג 02.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    12:30-14:30 ג מר דברן איתי הרצאה 10 10


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
002597456 2014 arshdeep buhga and vijay madisetti a. bahga and v. madisetti internet of things (iot): a hands-on approach

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 11:08:41