מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לאופטימיזציה - 236330

236330 - מבוא לאופטימיזציה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   (   מקצועות קדם
  104166 אלגברה א' ו -    
) 234125 אלגוריתמים נומריים ו -    
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'   ( או
  104166 אלגברה א' ו -    
) 234125 אלגוריתמים נומריים ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
  104167 אלגברה א ו -    
) 234125 אלגוריתמים נומריים ו -    
  104166 אלגברה א'   ( או
  104281 חשבון אינפי 2 ו -    
) 234125 אלגוריתמים נומריים ו -    
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'   ( או
  104167 אלגברה א ו -    
) 234125 אלגוריתמים נומריים ו -    
  104167 אלגברה א   ( או
  104281 חשבון אינפי 2 ו -    
) 234125 אלגוריתמים נומריים ו -    
 
  046197 שיטות חישוביות באופטימיזציה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104193 תורת האופטימיזציה      


דוגמאות לבעיות אופטימיזציה בשטחי הנדסה, כלכלה ופיסיקה וכן: תכנות לינארי: עקרון האופטימליות, עקרון הדואליות, שיטת הסימפלקס, מבוא כללי על אלגוריתם. משפט ההתכנסות הגלובלית, מינימיזציה חד-משתנית. שיטות התאמת עקומים: מינימיזציה רב-משתנית לא מאולצת. שיטות קלאסיות, שיטת הירידה התלולה ושיטת ניוטון. שיטות מתקדמות, כיוונים צמודים, מטריקה משתנה, מינימיזציה רב-משתנית מאולצת: הגרדיאנט המצומצם, שיטות קנס ועונש, כיוונים אפשריים, שיטות דואליות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 11:03:11