מקצוע מידע על מקצוע : עיבוד ספרתי של גאומטריה - 236329

236329 - עיבוד ספרתי של גאומטריה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 2   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046345 גרפיקה ממוחשבת       מקצועות קדם
  234326 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה'     או


מושגים כלליים על רשתות פוליגונליות תלת-מימדיות (קישוריות, גאומטריה, טופולוגיה). פישוט וקידוד של רשתות. רשתות פרוגרסיביות. פרמטריזציה של רשתות. הפקת תמונות של רשתות. יצירה של רשתות (מתוך קבוצות של נקודות, מידע נפחי, תאור ע"י שפות). מעבר מרשתות למשטחים ע"י חלוקה רקורסיבית.


נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 14:21:02