מקצוע מידע על מקצוע : פרוייקט בגרפיקה ממוחשבת מ" - 236328

236328 - פרוייקט בגרפיקה ממוחשבת מ'
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  3     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234325 גרפיקה ממוחשבת 1       מקצועות קדם
 
  044347 מעבדה בעיבודים גרפיים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234326 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה'      


פרוייקט על ציוד גרפי שיבוצע ע"י הסטודנטים ביחידים או בקבוצות קטנות בהשגחת אסיסטנטים ובהדרכת איש סגל בכיר.


נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:58:20