מקצוע מידע על מקצוע : גרפיקה ממוחשבת 2 - 236324

236324 - גרפיקה ממוחשבת 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234325 גרפיקה ממוחשבת 1       מקצועות קדם


סינטזה של תמונות (דגימה, עקיבת קרניים, רדיוסיות,תצוגה), גאומטריה דיפרנציאלית (עקומות ומשטחים), גאומטריה חישובית (סריקת מישור, דיאגרמת וורונוי ושילוש דלוני), עיבוד גאומטריה (אנימציה, מטה-מורפוזה, שחזור משטחים).
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1995 addison-wesley j. d. foley, a. van dam, j. d. foley, a. van dam, computer graphics
חובה 1995 morgan kaufmann a. s. glassner principles of digital image synthesis
חובה 2001 a k peters ltd. elaine cohen, riesenfeld, gershon elber geometric modeling with splines - an introduction
חובה 2000 springer verlag m. de berg, m. van kreveld, m. de berg, m. van kreveld, computational geometry:algorithms and applications

נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 14:13:26