מקצוע מידע על מקצוע : שיטות בהנדסת תוכנה - 236321

236321 - שיטות בהנדסת תוכנה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234218 מבני נתונים 1       מקצועות קדם
 
  236703 תכנות מונחה עצמים       מקצועות צמודים
 
  234321 שיטות בהנדסת תוכנה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מקומה של הנדסת התוכנה במעבר מ"תכנות" ל"תוכנה". מודלים של מחזור חיי תוכנה, תהליכים זריזים ותכנות קיצוני. הגדרת דרישות תוכנה - סיווג דרישות והקמת טבלת דרישות. uml כשפה סטנדרטית לניתוח ותכן תוכנה. ניתוח הדרישות- use cases ותרחישי פעולה. תכן מונחה עצמים. מימוש התוכנה - קידוד, מודולריות וטיפול בהיבטים (אספקטים). בדיקות תוכנה - אימות ותיקוף. אינטגרציה מערכתית ובדיקות מערכת. תהליכים תומכים - אחזקה, ניהול שינויים וניהול תצורה. הבטחת איכות ומדדי תוכנה ותהליכי פיתוח.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1990   steve schach software engineering
    grady booch benjamin cumnins software engineering in ada

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:56:51