מקצוע מידע על מקצוע : שפות תכנות - 236319 (Current)

236319 - שפות תכנות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234122 מבוא לתכנות מערכות       מקצועות קדם
  234124 מבוא לתכנות מערכות     או
 
  234218 מבני נתונים 1       מקצועות צמודים
 
  234319 שפות תכנות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


ניתוח השוואתי של מושגים יסודיים בתחום שפות התכנות בשלוש פרדיגמות תכנותיות: ציוויית, פונקציונלית ולוגית/הצהרתית. המושגים הנדונים כוללים קישור, סדר שיערוך, פקודות, ערכים, טיפוסים, פולימורפיזם, והכללות של מבנה הפונקציה, מחסנית, איסוף אשפה ועוד. שפות התכנות הנדונות כוללות את פסקל ml, פרולוג c, ו- java - והדגמה ממגוון של שפות אחרות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. ללמוד באורח יעיל, אפקטיבי ומהיר שפת תכנות לא מוכרת, כולל שימוש במבנים מתקדמים שבה.
2. להעריך שפת תכנות, מבלי ללמוד לתכנת בה, מתוך האפיון שלה באמצעות מונחים נפוצים כגון פרדיגמה, טיפוסיות סטטית, קישור דינמי , סגור, וכד'.
3. לתכנת במבנים מתקדמים בשפות פונקציונליות ולוגיות.


הערות
מקצוע 234218 הוא קדם לשפות תכנות,אך
ניתן ללמוד באותו סמסטר.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 19.02.2021 א
  ב 15.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ה פרופ/ח גיל יוסף הרצאה 10 11
    14:30-16:30 ד   תרגול 11
 
    10:30-12:30 ה פרופ/ח גיל יוסף הרצאה 10 12
    14:30-16:30 א   תרגול 12
 
    10:30-12:30 ה פרופ/ח גיל יוסף הרצאה 10 13
    12:30-14:30 ג   תרגול 13


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 11:12:25