מקצוע מידע על מקצוע : שיטות אלגבריות במדעי המחשב - 236315

236315 - שיטות אלגבריות במדעי המחשב
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  104134 אלגברה מודרנית ח   (   מקצועות קדם
) 234125 אלגוריתמים נומריים ו -    
  104279 מבוא לחוגים ושדות   ( או
) 234125 אלגוריתמים נומריים ו -    


נושאים: שימוש בשיטות וסוגיות מאלגברה ליניארית במדעי המחשב ובקומבינטוריקה:
1. משפחות נחתכות
2. השיטה הפולינומיאלית
3. חסמים תחתונים למעגלים אריתמטיים
4. טרנספורם פורייה ושימושיו
5. משפט אפסים קומבינטורי.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1992 dept. of computer science, univ. of chicago l. babai and p. frankl linear algebra methods in combinatorics and computer science
2011 springer s. junka external combinatorics with applications in computer science
2006 .,165-934 american mathematical soc., vol 43, 4 no s. hoory, n. linial, a.wigderson expander graphs and their applications-an overview
1999 92-7, 8 combinatorics, probability and computing n. alon combinatorial nullstellensatz - short paper

נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:48:25