מקצוע מידע על מקצוע : סיבוכיות של חישובים אלגבריים - 236311

236311 - סיבוכיות של חישובים אלגבריים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104134 אלגברה מודרנית ח       מקצועות קדם
  104166 אלגברה א'     או
  104167 אלגברה א     או
 
  046330 סיבוכיות של חישובים אלגבריים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מסגרת פורמלית לחקירת סיבוכיות אלגברית. חסמים כלליים על סיבוכיות חישובית, חישוב פולינומים, חישוב צורות בילינאריות, התלות בין סיבוכיות וגודל שדה הקבועים, אלגוריתמים לא קומוטטיביים ועקרון הדואליות, פעולות במטריצות, אלגוריתמים מהירים לסינון ספרתי, fft ו- wft, שיטת וינוגרד לחישוב מהיר של התמרת פורייה, חישובים אלגבריים מקביליים.


נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:38:17