מקצוע מידע על מקצוע : תורת השפות הפורמליות - 236310

236310 - תורת השפות הפורמליות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  236343 תורת החישוביות   (   מקצועות קדם
) 236353 אוטומטים ושפות פורמליות ו -    
  234129 מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח   ( או
) 236343 תורת החישוביות ו -    


דקדוקים ושפות פורמליות, היררכית השפות של חומסקי, דקדוקים מטיפוס 0, השפות הניתנות למניה רקורסיבית ומכונות טיורינג, שפות בעלות הקשר ואוטומטים חסומים לינארית, שפת חסרות הקשר - אפיונים, משפטי הומומורפיזם ותת משפחות, אוטומטי מחסנית - מודלים שונים, בעיות הכרעה ואי-הכרעה בשפות, תכונות סגירות, סיבוכיות זמן ומקום של מכונות טיורינג המזהות שפות, חסמים לסיבוכיות הזמן והמקום של משפחות שונות של השפות, סיבוכיות של בעיות שונות בתורת השפות.


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:44:53