מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה של תורת הגרפים ומבנים קומבינטורים - 236308

236308 - אלגברה של תורת הגרפים ומבנים קומבינטורים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104134 אלגברה מודרנית ח   (   מקצועות קדם
) 234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב ו -    
  104172 מבוא לחבורות   ( או
  104279 מבוא לחוגים ושדות ו -    
) 234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב ו -    
  104134 אלגברה מודרנית ח   ( או
) 104286 קומבינטוריקה ו -    
  104172 מבוא לחבורות   ( או
  104279 מבוא לחוגים ושדות ו -    
) 104286 קומבינטוריקה ו -    


ערכים עצמיים של גרפים, אוטומורפיזמים של גרפים, משפט feit-higman רבועים לטינים, מבני בלוקים, מערכים אורתוגונלים, גאומטריות פרויקטיביות ואפיניות, פוליגונים מוכללים, גרפים רגולרים בעלי היקף נתון, צפנים מושלמים בגרפים, גרפי hamming ו- johnson, גרפי ( delta, d ), גרפי tanner.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1993 cambridge university press n. biggs algebraic graph theory
2001 springer c. godsil c. godsil algebraic graph theory
1977 north-holland mathematical librar f.j. macwilliams f.j. macwilliams the theory of error-correcting codes

נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:49:01