מקצוע מידע על מקצוע : גרפים מרחיבים ושימושיהם - 236307

236307 - גרפים מרחיבים ושימושיהם
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094412 הסתברות מ   (   מקצועות קדם
  104166 אלגברה א' ו -    
) 234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב ו -    
  104166 אלגברה א'   ( או
  104222 תורת ההסתברות ו -    
) 104286 קומבינטוריקה ו -    
  104166 אלגברה א'   ( או
  104222 תורת ההסתברות ו -    
) 234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב ו -    
  094412 הסתברות מ   ( או
  104166 אלגברה א' ו -    
) 104286 קומבינטוריקה ו -    
  094412 הסתברות מ   ( או
  104167 אלגברה א ו -    
) 234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב ו -    
  104167 אלגברה א   ( או
  104222 תורת ההסתברות ו -    
) 104286 קומבינטוריקה ו -    
  094412 הסתברות מ   ( או
  104167 אלגברה א ו -    
) 104286 קומבינטוריקה ו -    
  104167 אלגברה א   ( או
  104222 תורת ההסתברות ו -    
) 234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב ו -    


נושאים: הקשר בין הרחבה לערכים עצמיים. בניות מפורשות. שימושים של גופים מרחיבים בתורת הקודים, דה-רנדומיזציה והוכחת קושי של בעיות קרוב.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2006 439--561 pp s. horry s. horry expander graphs and their applications 43 bull. amer. math. soc.

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:58:01