מקצוע מידע על מקצוע : גרפים מקריים - 236306

236306 - גרפים מקריים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  104166 אלגברה א'   (   מקצועות קדם
) 104222 תורת ההסתברות ו -    
  094412 הסתברות מ   ( או
) 104166 אלגברה א' ו -    
  104016 אלגברה 1/מורחב   ( או
) 104222 תורת ההסתברות ו -    
  094412 הסתברות מ   ( או
) 104016 אלגברה 1/מורחב ו -    


מודל ארדש-רניי. האבולוציה של גרף מקרי. קשירות. הופעה של תת-גרפים. ספים חדים וקהים. מספר קליקה ומספר צביעה. בעיית הקליקה השתולה. גרף רגולרי מקרי. גרפים מרחיבים. בסיום הקורס הסטודנט: 1) יכיר את שני המודלים המרכזיים של גרפים מקריים: גרף ארדש-רניי, וגרף רגולרי מקרי. 2) ידע לנתח את ההתנהגות של גרפים מקריים בשני המודלים. 3) יכיר טכניקות הסתברותיות רלוונטיות, כגון אי-שוויון מרקוב, אי-שוויון צ'בישב, אי-שוויון צ'רנוף, אי-שוויון אזומה, אי-שוויון ינסון, ושיטת הקירוב הפואסוני.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2016 cambridge university press alan frieze and michal karonski introduction to random graphs
  2000 wiley-interscience svante janson, tomasz luczak svante janson, tomasz luczak random graphs

נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:44:54