מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט בתכן לוגי מ" - 236305

236305 - פרויקט בתכן לוגי מ'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 3     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  234262 תכן לוגי       מקצועות קדם


בקורס זה יתרגל הסטודנט תכן לוגי של מערכות חישוב שונות, הסימולציה שלהן וגם אימותן הפורמלי. בכל התרגילים האלה יעזר הסטודנט במערכות ממוחשבות מתקדמות.


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:51:36