מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט בעיבוד שפות טבעיות - 236303

236303 - פרויקט בעיבוד שפות טבעיות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5 3     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

בקורס זה עוסקים הסטודנטים בפרויקטים של תכנות מחשב לפתרון בעיות בלשניות, במיוחד מתחום העברית. העבודה נעשית לעיתים בצוותים של שניים או שלושה סטודנטים בהנחיה וביעוץ של המורה והאסיסטנט. הנושאים הם מתחומי התחביר, המורפולוגיה והסמנטיקה של העברית, אך המעונינים יוכלו לעסוק בנושאים דומים בשפות אחרות, או בבעיות של תרגום בעזרת מחשב.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1983   פרופ' עוזי אורנן תצורת המילה העברית כיצד בתוך: מחקרי לשון מוגשים לזאב בן-חיים
1980   פרופ' עוזי אורנן נטיית הפועל בתרשימי זרימה

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:45:22