מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לעיבוד שפות טבעיות - 236299 (Current)

236299 - מבוא לעיבוד שפות טבעיות
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234247 אלגוריתמים 1       מקצועות קדם
 
  097215 עיבוד שפה טבעית       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מבוא לעיבוד שפה טבעית. הקורס מציג שיטות לייצוג שפה אנושית ברמות שונות, החל מייצוגים פשוטים של אוספי מילים, דרך מודלים סדרתיים, וכלה במבנים תחביריים וסמנטיים. בכל רמה כזו, הקורס מפתח מספר מודלים ואלגוריתמים מבוססי למידת מכונה לפתרון בעיות שונות בעיבוד שפה טבעית, כגון סיווג מסמכים, תיוג רצפי מילים, ניתוח תחבירי של משפטים והפקת משמעות. הקורס דן במודלים כגון מסווג בייס נאיבי, רגרסיה לוגיסטית, מודל מרקוב חבוי, רשתות עצביות עמוקות מסוגים שונים, ואלגוריתמי למידה מתאימים לשערוך הפרמטרים שלהם. הקורס שם דגש על מימוש של מודלים קלאסיים ומודרניים בעיבוד שפה טבעית.

תוצאות למידה
בסיום הקורס, הסטודנט/ית יהיה/תהיה מסוגל/ת:
1. למדל את הרמות הסטנדרטיות של מבנים בלשניים באמצעות דקדוקים פורמליים או מודלים סטטיסטיים וחישוביים.
2. לזהות ולהפעיל מתודולוגיה ניסויית נאותה לאימון ובדיקה של מערכות עיבוד שפה טבעית.
3. לחשב הסתברויות ולשערך פרמטרים של מודלים מובנים באמצעות שיטות למידה מונחית.
4. לממש מודלי שפה פשוטים ולהשתמש בהם ולהתאימם לטובת פתרון בעיות עיבוד שפה טבעית.


הערות
ניתן לקחת את הקדם גם במקביל.
באישור המרצה גם סטודנטים בעלי רקע
שונה יוכלו להירשם לקורס.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 15.02.2021 א

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ג ד"ר בלינקוב יונתן הרצאה 10 11
          פרויקט 11
    12:30-13:30 ג   תרגול 11


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2008 prentice hall daniel jurafsky and james h. martin speech and language processing 2nd edition.
חובה 2019 mit press jacob eisenstein introduction natural language processing
  1999 mit press c. d. manning and h. schuetze c. d. manning and h. schuetze foundations of statistical natural language processing
  2011 morgan and claypool noah a. smith linguistic structure prediction
  2017 morgan and claypool yoav goldberg neural network methods for natural language processing
  2013 morgan and claypool emily m. bender ling. fund. for natural language processing: pro.: 100 essentials from morphology and syntax
  2019 morgan and claypool emily m. bender ling. fund. for natural language processing ii: 100 essentials from semantics and pragmatics

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:52:31