מקצוע מידע על מקצוע : ידע ומשחקים במערכות מבוזרות - 236026

236026 - ידע ומשחקים במערכות מבוזרות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234218 מבני נתונים 1   (   מקצועות קדם
) 234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב ו -    
  106156 לוגיקה מתמטית   ( או
) 234218 מבני נתונים 1 ו -    
  044114 מתמטיקה דיסקרטית ח'   ( או
) 234218 מבני נתונים 1 ו -    
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים   ( או
) 234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב ו -    
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים   ( או
) 106156 לוגיקה מתמטית ו -    
  044114 מתמטיקה דיסקרטית ח'   ( או
) 044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים ו -    
  234218 מבני נתונים 1   ( או
) 234292 לוגיקה למדעי המחשב ו -    
 
  049026 ידע ומשחקים במערכות מבוזרות       מקצועות זהים


תורת הידע במערכות מבוזרות ושימושיה בתכן וניתוח תכניות מחשב מבוזרות ומשחקים מרובי משתתפים. הנושאים יכללו: סמנטיקה של עולמות אפשריים, מידול מערכות מבוזרות, לוגיקות מודליות של ידע וזמן, ידע של סוכן יחיד, ידע משותף ומצבי ידע קבוצתיים אחרים, ידע במשחקים, שימושים בתכן וניתוח תכניות מחשב מבוזרות ומשחקים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט: - ירכוש כלים לתכן וניתוח מערכות מבוזרות ומערכות מרובות סוכנים בעזרת מושג הידע ונגזרותיו.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2003 mit press r. fagin et al reasoning about knowledge
  1962 cornell univeristy press j. hintikka knowledge and belief: an introduction to the logic of the two notions
  2008 מאגנס ש. זמיר, מ. משלר, א. סולן תורת המשחקים

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:36:45