מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב - 236001 (Current)

236001 - מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הקורס יחשוף בפני הסטודנטים את מגוון נושאי המחקר בפקולטה וכיווני מחקר עכשוויים על מנת לעזור בבחירת נושא מחקר ומנחה בלימודים מתקדמים. הקורס יהיה מורכב מהרצאה שבועית שתינתן על ידי חברי הסגל בפקולטה, ומיועד עבור סטודנטים המתחילים תואר שני ועדיין אין להם מנחה, וסטודנטים בסוף תואר ראשון עם ממוצע גבוה המעוניינים להמשיך ללימודים מתקדמים בפקולטה. רישום לקורס באישור המרצה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט: 1) יכיר את נושאי המחקר השונים בפקולטה. 2) ירכוש כלים עבור בחירת נושא מחקר ומנחה לתואר שני.


הערות
לרישום נא לפנות למרצה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    15:30-17:30 א פרופ/ח יעקובי איתן הרצאה 10 10

נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 14:22:18