מקצוע מידע על מקצוע : סמינר מחקר על מיומנויות המאה ה-21 בחינוך למדע וטכנולו - 218328

218328 - סמינר מחקר על מיומנויות המאה ה-21 בחינוך למדע וטכנולו
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3 4       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

ניתוח השואתי של מחקרים העוסקים במיומנויות המאה ה-12 בחינוך מדעי טכנולוגי. נמפה ונגדיר את המיומנויות הנדרשות תחת המטריה של "מיומנויות המאה ה-12". נאפריין גישות לחקר, הוראה והערכה של מיומנויות אלו באמצעים מסורתיים ותוך שימוש בטכנולוגיותת חדשניות. בנוסף, סטודנטים יערכו מיני-מחקר מעשי בהוראה והערכה של מיומנויות אלו.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט:
1. יכיר תחומים והגדרות מובילות למיומנויות המאה ה-12. יהיה מסוגל לעצב פעילויות שתומכות בפיתוח של מיומנויות אלו.
3. יהיה מסוגלל לעצב מנגנוני הערכה של אספקטים שונים של המיומנויות.
4. ידע לחשוב בצורה ביקורתית על מחקר עכשווי בתחום זה.
5. יכיר את האתגרים העיקריים שמנחים את פעילות המחקר העכשווית בתחום זה.


נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 15:48:20