מקצוע מידע על מקצוע : הדמיה בלמידת מדע-טכנ" ומתמטיקה - 218327

218327 - הדמיה בלמידת מדע-טכנ' ומתמטיקה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הדמיה וקוגניציה, הדמיה והתנסות חושית, שיטות מחקר בהדמיה (גלטון, בטס, מרקס, גורדון) ויישומן בבעיה מדעית. אופציות פרימיטיביות בדמיון (שפרד). הדמיה וניסויים מחשבתיים במדעים, מיפוי פעילות מוח בזמן דמיון. טכנולוגיות הדמיה.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1999 francis and taylor j. richardson imagery
חובה 1998 mit press l. brown laboratory in the mind

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:32:03