מקצוע מידע על מקצוע : מהות המדע בבית הספר העל יסודי - 218326 (Current)

218326 - מהות המדע בבית הספר העל יסודי
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

קריאה וניתוח ספרות מחקר בנושא המדע והידע המדעי. בחינת נושא מהות המדע בתוכניות לימודים בארץ ובעולם וכן מחקרים עדכניים על תפיסת תלמידים ומורים את המדע. דיון בהשלכות מחקרים אלה על תוכניות לימודים.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  שרמן הור 12:30-14:30 ג   הרצאה 10 10


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1996 buckingham philadelp: open university press r. driver, j. leach, r. millar and r. driver, j. leach, r. millar and .young people's images of science
חובה 1981 dacapo press m. goldstein and i.f. goldstein how we know: an exploration of the scientific .process
  1970 chicago: university of chicago press t.s. kuhn .the structure of scientific revolutions 2nd ed

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:26:11