מקצוע מידע על מקצוע : מקורות החשיבה המדעית-מתמטית - 218325

218325 - מקורות החשיבה המדעית-מתמטית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 2     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

מחקרים שנערכו בשנים האחרונות על מקורות החשיבה המדעית והמתימטית מתבססים על מחקרים בתחומי חקר המוח, אבולוציה של המוח ושל החשיבה, חשיבה-מבוססת- מטאפורות, מקומו של הגוף בחשיבה ( embodied cognition ) ועוד. הקורס יעסוק בהיכרות עם מחקרים אלו, תוך ניתוח ביקורתי ופרשני. שיטת הלימוד: עבודה בצוותים על פרוייקטים על פי מקורות בספרות המחקרית ובאינטרנט, בנייה ועידכון של "ספרייה" שיתופית מקוונת, הצגת פרוייקטים בפני המליאה, עבודת סיום אישית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2000   k. devlin the math gene: how mathematical thinking evolved and why numbers are like gossip
2000   g. lakoff and r. nunez where mathematics comes from: how the embodied mind brings mathematics into being
1997   dehaene stanislas the number sense: how the mind creates mathematics
1999   brian butterworth what counts: how every brian in hard wired for mathematics
1998   h. plotkin evolution in the mind: an introduction to evolutionary psychology

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:16:30