מקצוע מידע על מקצוע : למידה ברשת תיאוריה ומעשה - 218324

218324 - למידה ברשת תיאוריה ומעשה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

חשיפת המשתלמים לפעילות הי-טק שקשורה בטכנולוגיות עדכניות ללמידה מרחוק.היכרות עם צרכים של מערכת החינוך והתעשייה בתחום, ועם שאלות המו"פ הנגזרות.למשל : פיתוח מתודולוגיות לייצוג ידע ברשת,בניית תוכניות לימודים לא ליניאריות, מיבחון, ביצוע מטלות שיתופיות, מבני אתרים ללמידה במדע וטכנולוגיה .
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2000 mit press m.j. rosenberg e-learning: strategies for delivering knowledge in the digital age
2000 mit press b. abbey instructional and cognitive impacts of web-based education

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:05:45