מקצוע מידע על מקצוע : נתוח תכניות למודים בכימיה - 218321

218321 - נתוח תכניות למודים בכימיה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

נתוח תכניות למודים חדשות בכימיה לאור הנסיון המצטבר במחקרים בהוראת המדעים. בהסתמך על ממצאי המחקרים ינותחו יחידות לימוד בהוראת הכימיה.
ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
  מאמרים מתוך עתונים journal of chemical education .
    תוכניות לימודים בכימיה וספרי לימוד קיימים בארץ
    journal of research in science teaching

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 17:49:27