מקצוע מידע על מקצוע : מחקר אכותני: היבטים מעשיים - 218319

218319 - מחקר אכותני: היבטים מעשיים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו בביצוע מחקר איכותני, כולל הגדרת בעית מחקר, מטרת מחקר ושאלות מחקר, איסוף נתונים, ניתוח נתונים, בניית תיאוריה מעוגנת בשדה, מהימנות ותוקף, ואתיקה. הדיונים בסמינר יתבססו על מאמרים שהסטודנטים יקראו בקורס ועל ביצוע מחקר איכותני שיערכו הסטודנטים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטים :
1. ירכשו נקודת מבט הוליסטית על ביצוע מחקר איכותני.
2. ירכשו מיומנויות לביצוע תהליך שלם של מחקר איכותני.
3. יבצעו מחקר איכותני שלם בהיקף המתאי לקורס.
4. יבינו את הייחוד במחקר איכותני ואילו מחקרים מתאים לבצע בשיטות מחקר איכותניות.
5. ידונו במחקרי עמיתיים ויפתחו נקודת מבט בקורתית על מהלך ביצועו של מחקר איכותני.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2000 sage publications n.k. denzin and y.s. lincolnm handbook of qualitative reserch - 2nd edition
חובה 2003 רמות שקדי מלים המנסות לגעת

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:28:07