מקצוע מידע על מקצוע : יישום גישות פילוסופיות בהוראת המדעים - 218314

218314 - יישום גישות פילוסופיות בהוראת המדעים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2       שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

המדע כאמצעי להסבר תופעות בטבע.בעיות יסוד בשיטות המדע האמפירי. תפיסות שונות של מהות המחקר המדעי א.מדע פרדיגמטי ומדע מהפכני. ב.היציב והנזיל במחקר. השלכות ההשקפות הנ'ל על תכנית הלימודים. מקום המדע ומקומה של הפילוסופיה של המדע בתכנית הלימודים. המורה כנציג עולם המדע והטכנולוגיה והמורה כמתווך בין המדע והטכנולוגיה לבין התלמיד.


נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 17:49:49