מקצוע מידע על מקצוע : סוגיות בהכשרה והדרכה של מורים - 218313

218313 - סוגיות בהכשרה והדרכה של מורים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

דיון בסוגיות תיאורטיות ומעשיות בלמידה והתפתחות מקצועית של פרחי הוראה ומורים למדעים ומתמטיקה. הסטודנטים יכירו גישות תיאורטיות שונות לאפיון וחקירה של מומחיות בהוראה ותמיכה בהתפתחות של מומחיות זו. הסטודנטים ילמדו להשתמש בגישות אלה על מנת לנתח ולעצב הכשרה, פיתוח מקצועי והדרכה של מורים למתמטיקה ומדעים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1994 macmillan pub. co. new york d. gabel handbook of research on science teaching and .learning

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 17:46:53