מקצוע מידע על מקצוע : פרוייקט פיתוח ת"ל בטכנולוגיה - 218151

218151 - פרוייקט פיתוח ת"ל בטכנולוגיה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
5.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5 10       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  218136 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים בטכנולוגיה- מכונות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הסטודנטים יפתחו חומרי לימוד המבוססים על תיאוריות חינוכיות עדכניות ובעקבות זאת יבצעו מחקר הערכה. בנוסף, הסטודנטים יקחו חלק פעיל במחקרים חינוכיים הנעשים בפקולטה בתחם הטכנולוגיה בתיאום ובהדרכה של חבר/ת סגל בתחום התמחותם.

תוצאות למידה
עם השלמת הקורס, הסטודנטי יהיו מסוגלי ליישם אחת או יותר מהפעולות הבאות: לפתח יחידת לימוד חדשנית, לפתח אפליקציה מתוקשבת ולהפעילה בקרב לומדים, לבצע מחקר חינוכי המתבסס על תאוריות מתקדמות, לקחת חלק בפרויקט מחקרי על ידי ביצוע סקירת ספרות רלוונטית ו/או איסוף וניתוח נתונים.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:17:39