מקצוע מידע על מקצוע : סמינר מתקדם במחוננות ויצירתיות - 218149

218149 - סמינר מתקדם במחוננות ויצירתיות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  216141 טיפוח מצויינות במתמטיקה       מקצועות קדם
  216142 טיפוח מצוינות במדעים ובטכנולוגיה     או


גישות היסטוריות ומודרניות להגדרות מחוננות ויצירתיות, מודלים נבחרים של מחוננות ויצירתיות, מחקר על השפעות גורמים חברתיים ומשפחתיים על זיהוי וטיפוח מחוננות, מחוננות ומגדר, טיפוח מחוננים עם צרכים מיוחדים, (כגון: מחוננים עם ליקוי למידה, מחוננים בעלי הישגים נמוכים ומחונני על ).
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
9467822 2003 boston, ma: allyn and bacon colangelo, n. and davis, g handbook of gifted education
1474722 2004 the van leer jerusalem institute shye, s. and yuhas, i. creativity in problem solving

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:49:33