מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט פיתוח תוכניות לימודים במדע - 218148

218148 - פרויקט פיתוח תוכניות לימודים במדע
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
5.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5 10       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  218131 פרויקט פיתוח תוכניות לימוד במדע וטכנולוגיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  218132 פרויקט פיתוח תכניות לימודים בפיסיקה      
  218133 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים במדעי המחשב      
  218134 פרויקט בחינוך במדע וטכנולוגיה או ברפואה      
  218135 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים בביולוגיה      
  218136 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים בטכנולוגיה- מכונות      
  218137 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים אלקטרוניקה - חשמל      
  218139 פרויקט פיתוח תוכניות לימוד מבוססות רשת      
  216007 פרויקט מעבדה בחקר המוח      


הסטודנטים יפתחו חומרי לימוד המבוססים על תיאוריות חינוכיות עדכניות ובעקבות זאת יבצעו מחקר הערכה. בנוסף, ייקחו חלק פעיל במחקרים חינוכיים הנעשים בפקולטה בתחום המדעים בתיאום ובהדרכה של חבר/ת סגל בתחום התמחותם.

תוצאות למידה
עם השלמת הקורס, הסטודנטים יהיו מסוגלים ליישם אחת או יותר מהפעולות הבאות: לפתח יחידת לימוד חדשנית, לפתח אפליקציה מתוקשבת ולהפעילה בקרב לומדים, לבצע מחקר חינוכי המתבסס על תאוריות מתקדמות, לקחת חלק בפרויקט מחקרי על ידי ביצוע סקירת ספרות רלוונטית ו/או איסוף וניתוח נתונים.


נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 15:57:07