מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בעריכת פרוייקטים מחקריים - 218147

218147 - סמינר בעריכת פרוייקטים מחקריים
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

סוגיות תיאורטיות ומתודולוגיות בתכנון ובפיתוח פרוייקטים מחקריים הכוללים פיתוח וניסוי של יחידת לימוד. הסמינר יתבסס על פרוייקטים של המשתתפים.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:39:44