מקצוע מידע על מקצוע : סמינר מתקדם בחינוך חוץ כיתתי 1 - 218145

218145 - סמינר מתקדם בחינוך חוץ כיתתי 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2     1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  216131 חינוך בלתי פורמאלי במדע וטכנולוגיה       מקצועות קדם
  216124 גישה מערכתית בהוראת המדעים     או
  218122 סמינר במחקר חינוכי 1 - שלב א'     או


מושג "סביבות למידה מתוך בחירה" בחינוך מדעי וחינוך סביבתי. ספרות המחקר בנושא המתמקדת בלמידה במוזיאונים, שמורות טבע, מפעלי תעשיה וכד'. סביבות למידה מתוך בחירה, המודל הקונטקסטואלי והגדרות המסורתיות של הלמידה בהקשרן הבית-ספרי.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1993 routlesge hein, george learning in the museum )2nd ed(
חובה 2001 teachers college press john falk free-choice science education, how we learn science outside of school

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 15:37:13