מקצוע מידע על מקצוע : נושאים בהערכת פרויקטים חינוכיים וחברתיים ובמיומנויות - 218144

218144 - נושאים בהערכת פרויקטים חינוכיים וחברתיים ובמיומנויות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הדגש בקורס יושם על:
א. מיומנות תקשורת בכתב - כתיבת תקציר בעברית ובאנגלית של המחקר או הפרויקט של כל סטודנט/ית בקורס.
ב. מיומנות תקשורת בעל פה של הסטודנטים לתארים גבוהים באמצעות הצגת בזק ( elevator pitch ) בדגש על תקשורת עם קהל שאינו מתחום המחקר - מי אני, מה אני חוקר ומדוע.
ג. חשיבה ביקורתית ומשוב עמיתים על התקצירים וההצגות של העמיתים בקורס.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:19:48