מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בהערכת לומדים - 218143

218143 - נושאים נבחרים בהערכת לומדים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים עדכניים בהערכת הישגים לימודיים כולל מידע על הערכה חילופית, מדדים והערכת ביצועים. הסילבוס ייקבע ע"י המורה באישור הוועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע. סמסטר ב' תשע"ו: הערכת לומדים.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:06:49